Będzie remont placów zabaw w Gminie Przechlewo

Dwieście tysięcy złotych na modernizację placów zabaw pozyskała Gmina Przechlewo. Są to unijne pieniądze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wystarczą one na przebudowę trzech obiektów. Wyznaczone do rewitalizacji place znajdują się w miejscowościach: Przechlewo, Nowa Wieś i Pawłówko.

Będzie remont placów zabaw w Gminie Przechlewo

Dwieście tysięcy złotych na modernizację placów zabaw pozyskała Gmina Przechlewo. Są to unijne pieniądze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wystarczą one na przebudowę trzech obiektów. Wyznaczone do rewitalizacji place znajdują się w miejscowościach: Przechlewo, Nowa Wieś i Pawłówko. – Są to obiekty już stare, mające po kilkanaście lat. Sprzęt, który na tych placach stoi, nie jest najnowszy, a jego stan budzi już nasze zastrzeżenia. Dlatego do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek przez Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Otrzymał on wsparcie w wysokości 200 tysięcy złotych – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Prace remontowe rozpoczną się jesienią. Lokalizacja przebudowywanych placów nie zmieni się. Będą one za to urządzane i wyposażane na nowo.

W informacji dźwiękowej mówi - Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo

Nota prawna: Gmina Przechlewo jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.