Badanie opinii mieszkańców

Nasza gmina w ramach Partnerstwa „Obszaru Środkowe Pomorze – część środkowa” bierze udział w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju. Chcemy, aby strategia ta przyczyniła się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obszaru Partnerstwa.

Badanie opinii mieszkańców

Nasza gmina w ramach Partnerstwa „Obszaru Środkowe Pomorze – część środkowa” bierze udział w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju. Chcemy, aby strategia ta przyczyniła się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obszaru Partnerstwa. Głos naszych mieszkańców jest dla nas szczególnie ważny, to dla Was chcemy stale rozwijać nasze małe ojczyzny. Zwracamy się zatem z prośbą o wypełnienie badania ankietowego skierowanego do mieszkańców obszaru Partnerstwa. Badania posłużą do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji terytorialnej strategii rozwoju obszaru całego Środkowego Pomorza.

Dziękujemy za poświęcony czas.

LINK DO BADANIA : https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve6v