Ankieta dot. Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030

Szanowni Państwo, w związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma charakter opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji gminy jej mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Ankieta dot. Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Szanowni Państwo, w związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma charakter opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji gminy jej mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną zamieszczone w ostatecznym kształcie w formie dokumentu. Ankieta jest badaniem opinii anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej. Państwa opinia jest szczególnie ważna dla prawidłowego określenia celów i zadań rozwojowych dla obszaru objętego opracowaniem. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą do opracowania ww. dokumentu. Ankietę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.: osobiście do Urzędu Gminy Przechlewo (sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo lub drogą elektroniczną: ug@przechlewo.pl. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Załączniki:

1. Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030 (*doc)

2. Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030 (*pdf)