Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć wszystkim Strażakom Gminy Przechlewo słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej społeczności, ale także osób przebywających na obszarze naszej gminy.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć wszystkim Strażakom Gminy Przechlewo słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej społeczności, ale także osób przebywających na obszarze naszej gminy.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Niech podejmowane przez Was działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji, powodem do dumy i społecznego uznania!

Krzysztof Michałowski

Wójt Gminy Przechlewo