Zarządzenie Nr 896/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym