Zarządzenie Nr 747/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy