Zarządzenie Nr 693/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo