Zarządzenie Nr 466/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym