Zarządzenie Nr 408 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej działka numer 296/8 w Przechlewie