Zarządzenie Nr 399/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej