Zarządzednie Nr 425 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą