Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Gminia Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo przy ul. Człuchowskiej 26, 77-320 Przechlewo na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Gminia Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo przy ul. Człuchowskiej 26, 77-320 Przechlewo na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.  Wykazy nieruchomości dotyczą działek:

  • działka nr 63/2 o pow. 0,2900 ha w miejscowości Krasne, obręb Nowa Wieś, gmina Przechlewo,
  • działka nr 296/6 o pow. 0,2104 ha w miejscowości Przechlewo, obręb Przechlewo, gmina Przechlewo,
  • działka nr 154/10 o pow. 0,1157 ha  w miejscowości Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś, gmina Przechlewo,
  • działka nr 154/9 o pow. 0,1100 ha w miejscowości Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś, gmina Przechlewo,
  • działka nr 1026 o pow. 0,0464 ha w miejscowości Przechlewo, obręb Przechlewo, gmina Przechlewo,
  • działka nr 33/3 o pow. 0,2497 ha w miejscowości Lisewo, obręb Lisewo, gmina Przechlewo.

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 767/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 1026, m. Przechlewo, obręb Przechlewo).

2. Zarządzenie nr 768/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 63/2, m. Krasne, obręb Nowa Wieś).

3. Zarządzenie nr 769/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 33/3, m. Lisewo, obręb Lisewo).

4. Zarządzenie nr 770/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 296/6, m. Przechlewo, obręb Przechlewo).

5. Zarządzenie nr 771/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 154/9, m. Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś).

6. Zarządzenie nr 772/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. (działka nr 154/10, m. Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś).