Wykaz ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 751/2022 Wójta Gminy Przechlewo w dniu 28 grudnia 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 wpłynęło 6 ofert, które spełniają wymagania formalne i podlegają ocenie merytorycznej.

Wykaz ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr  751/2022 Wójta  Gminy  Przechlewo  w dniu 28 grudnia 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 wpłynęło 6 ofert, które spełniają wymagania formalne i podlegają ocenie merytorycznej.

Wykaz ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023