Usuwanie folii rolniczych – nabór wniosków

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Usuwanie folii rolniczych – nabór wniosków

Źródło: www.pixabay.com

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Przechlewo wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 500 zł za 1 tonę. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Przechlewo odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Przechlewo (Sekretariat), ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo w terminie do 31 lipca 2021r. Wniosek do pobrania poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Przechlewo (pok. nr 4).

Szczegółowe informację można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Przechlewie (pok. nr 4) lub telefonicznie pod nr tel. 59/83 34 301.

UWAGA! Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Przechlewo otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz:

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl