Powstało miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy