Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku