Ogłoszenie o VI Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo, ogłasza VI Gminny Konkurs Fotograficzny pt. „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo”, którego organizatorem i fundatorem nagród jest Urząd Gminy Przechlewo. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Przechlewo i nie tylko, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów.

Ogłoszenie o VI Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo, ogłasza VI Gminny Konkurs Fotograficzny pt. „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo”, którego organizatorem i fundatorem nagród jest Urząd Gminy Przechlewo. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Przechlewo i nie tylko, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.  Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 28 października 2022 r. – osobiście w Urzędzie Gminy Przechlewo, pok. nr 3 do godz. 14:00 lub listownie na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo z dopiskiem na kopercie „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo”. W przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora, a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki). Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej, które wykonane powinny być w formacie określonym w regulaminie. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej gminy. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. Zatem temat konkursu można potraktować bardzo szeroko. Podstawowym kryterium oceny zdjęć będzie przede wszystkim pomysłowość. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w VI Gminnym Konkursie Fotograficznym oraz do popularyzacji i ukazania piękna naszej Gminy. Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski.

Regulamin VI Gminnego Konkursu Fotograficznego pn.: "Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo"

Karta zgłoszenia do VI Gminnego Konkursu Fotograficznego pn.: "Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo"