Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 6 kwietnia 2023 r. roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 6 kwietnia 2023 r. roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023.

OGŁOSZENIE O NABORZE