Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 28 grudnia 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 28 grudnia 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

OGŁOSZENIE O NABORZE