Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 5 października 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 5 października 2022 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022.

OGŁOSZENIE O NABORZE