Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Przechlewo. Termin składania i przesyłania ofert - do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 13:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Przechlewo).

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Przechlewo

Wójt Gminy Przechlewo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Przechlewo. Termin składania i przesyłania ofert - do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 13:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Przechlewo). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przechlewo: