Nowa taryfa za wodę i ścieki – informacja ZGK Przechlewo

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przechlewo. Nowa taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w dniu 16 września 2023 r. i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy.

Nowa taryfa za wodę i ścieki – informacja ZGK Przechlewo

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przechlewo. Nowa taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w dniu 16 września 2023 r. i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy. Cena wody dla mieszkańców w pierwszych 12-tu miesiącach wyniesie odpowiednio 3,48 zł/m³ netto (woda) i 5,87 zł/m³ netto (ścieki). Nowa taryfa, zatwierdzona trzy lata po dotychczas obowiązującej, jest odzwierciedleniem obecnych cen energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych. Mają one decydujący wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kalkulacji stawek taryfowych mogą być uwzględnione wyłącznie wydatki niezbędne do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zasadność kosztów i poprawność ich kalkulacji są szczegółowo weryfikowane przez zatwierdzający taryfę organ administracji, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Do pobrania:

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przechlewo na okres 3 lat (Decyzja nr BD.RZT.70.25.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.)