Nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie prowadzi nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej: szkolenia, prace interwencyjne, staże, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, dotacje, bony na zasiedlenie.

Nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie prowadzi nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej:

  • szkolenia,
  • prace interwencyjne,
  • staże,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • dotacje,
  • bony na zasiedlenie.

Terminy przyjmowania wniosków do wyczerpania środków. Więcej informacji można uzyskać: osobiście: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, 77 – 300 Człuchów, tel.: 59 83 43 442 lub e-mail: gdcz@praca.gov.pl.