Kontrola na Gminnej Oczyszczalni w Przechlewie

W okresie od 24 lutego do 28 kwietnia 2021 r. miała miejsce kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku – delegatura w Słupsku. Zakres czasowy obejmował okres od 18. 05. 2016 r do 01.04. 2020 r .

Kontrola na Gminnej Oczyszczalni w Przechlewie

W okresie od 24 lutego do 28 kwietnia 2021 r. miała miejsce kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku – delegatura w Słupsku. Zakres czasowy obejmował okres od 18. 05. 2016 r do 01.04. 2020 r .

Zadaniem Kontroli było sprawdzenie, przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Kontroli podlegały: częstotliwość i jakość badanych ścieków, ze szczególnym naciskiem na okres w którym odbywała się modernizacja. Wielkość ładunków musiała, zarówno w tym czasie jak i po zakończeniu rozruchu, spełniać warunki określane w pozwoleniach określających  jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska.

 Kontrola nie wykazała uchybień i nie stwierdziła żadnych naruszeń.

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl