Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Człuchowie informuję, że w dniu 26 marca (sobota) będzie czynny w godzinach od 9:00 do 15:00. Pracownicy Zakładu w szczególności będą udzielać pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują wsparcia przy składaniu wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS.

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Człuchowie informuję, że w dniu 26 marca (sobota)  będzie czynny  w godzinach od 9:00 do 15:00.  Pracownicy Zakładu w szczególności będą udzielać pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują wsparcia przy składaniu wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS.

Dokumenty, które będą niezbędne:

1. Numer PESEL wnioskodawcy.

2. Numer PESEL dziecka/dzieci.

3. Numer polskiego konta bankowego.

4. Polski numer telefonu.

5. Adres mailowy.

6. Opiekun dziecka –dodatkowo  dokument potwierdzający ustanowienie opieki nad dzieckiem.

Ponadto informujemy, że została utworzona specjalna Infolinia dla obywateli Ukrainy: 22 4444 02 55.