Komunikat ws. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Komunikat ws. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, można składać wnioski w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i  wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w  związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przechlewie.

Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, tel. 59 83 34 301.

W załączeniu/do pobrania:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.