GUS - badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on – line na stronie stst.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).

GUS - badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on – line na stronie stst.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stst.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera. Szczegóły na stronie internetowej: badania-ankietowe.stst.gov.pl. Infolina: 22 279 99 99.