Gotowy projekt ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Przechlewskiego

Ścieżka będzie miała długość ok. 1,9 km, jej szerokość będzie wynosiła 3 m i zlokalizowana będzie wokół Jeziora Przechlewskiego. Projekt przewiduje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1,7 km, uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku w parku o długości ok. 0,15 km oraz wykonaniu ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 0,015 km. Ścieżka zostanie dodatkowo doświetlona. Według ustaleń, trasa przebiegać będzie w jak najbliższym sąsiedztwie zbiornika.

Gotowy projekt ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Przechlewskiego

Ścieżka będzie miała długość ok. 1,9 km, jej szerokość będzie wynosiła 3 m i zlokalizowana będzie wokół Jeziora Przechlewskiego. Projekt przewiduje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1,7 km, uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku w parku o długości ok. 0,15 km oraz wykonaniu ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 0,015 km. Ścieżka zostanie dodatkowo doświetlona. Według ustaleń, trasa przebiegać będzie w jak najbliższym sąsiedztwie zbiornika. Wzdłuż całej ścieżki zaplanowano miejsca postojowe wyposażone w ławki, stojaki dla rowerów, kosze na odpady. Zakres robót obejmuje również wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wykonanie oznakowania pionowego. Nie zapomniano również o punktach widokowych, miejscach odpoczynku, strefach aktywności dla seniorów i dzieci, tablicach informacyjno – edukacyjnych oraz urządzeniach sensorycznych. - Chcielibyśmy, aby ta ścieżka była impulsem do uatrakcyjnienia terenów, które leżą w jej pobliżu jak również samego jeziora. Bedzie to pierwsza tak atrakcyjna przyrodniczo i turystycznie trasa pieszo – rowerowa wokół zbiornika wodnego. Powstanie nie tylko z myślą o rowerzystach, ale też biegaczach, a być może i triathlonistach  – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Obok wspomnianych walorów turystycznych i przyrodniczych ścieżki, zaznaczyć trzeba, że na całej swojej długości będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Niewielkie spadki pozwolą na korzystanie z niej osobom na wózkach inwalidzkich, a miejsca postojowe umożliwią odpoczynek tym osobom i osobom im towarzyszącym. Samorząd sukcesywnie podejmuje działania mające na celu uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na ww. przedsięwzięcie. Przewidywana wartość inwestycji to koszt ok. 2 mln złotych.