Dofinansowanie na zakup pomp głębinowych

Urząd Gminy w Przechlewie informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy nr 76/XVII/2011 z dnia 21 listopada 2011r. mieszkańcy gminy Przechlewo mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup pomp głębinowych. Warunki otrzymania dofinansowania:

 

  1. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Przechlewo oraz wspólnoty mieszkaniowe.

  2. Dotacja obejmuje zakup pomp głębinowych, w przypadku braku możliwości poprowadzenia sieci wodociągowej.

  3. Wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania na zakup pomp głębinowych.

  4. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo letniskowe oraz nowej zabudowy mieszkalnej i zagrodowej.

  5. Zainteresowany dofinansowaniem przed przystąpieniem do realizacji inwestycji musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji ( nr ewidencyjny działki i obręb) wraz z opisem przedsięwzięcia.

  6. Dotacja celowa może być udzielana na realizację zadania wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur w wysokość max 1500,00 zł na zakup pomp głębinowych.

  7. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po uzgodnieniu decyzji o dofinansowaniu.

 

wniosek

zgoda na przetwarzanie danych osobowych