Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 roku

Od 1-ego lipca 2021 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 roku

Od 1-ego lipca 2021 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku  ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. W deklaracji należy uwzględnić rodzaj źródła ciepła które ogrzewa budynek oraz źródła energii elektrycznej, które wykorzystywane są w tym samym celu lub na przykład do podgrzewania wody.

Sposób złożenia deklaracji:

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet nie wychodząc z domu – https://zone.gunb.gov.pl/. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Przechlewo, pok. nr 4 lub wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo z dopiskiem: „Deklaracja CEEB”.

Terminy składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw, w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja zawiera m.in. takie informacje jak:

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,        
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
• numer telefonu właściciela lub zarządcy oraz adres e-mail- opcjonalnie.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminach stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny!

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej www.gunb.gov.pl.

Na kanale YouTube Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawił się również film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. , do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy. Film można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk.

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!

Dokumenty do pobrania:

Formularz A-budynki i lokale mieszkalne – deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (PDF)

Formularz B–budynki i lokale niemieszkalne – deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (PDF)

CEEB – Informator dla Właścicieli i Zarządców

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl