Ankieta dot. Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku realizuje badanie ankietowe w ramach prac nad przygotowaniem "Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego", w związku z powyższym zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie kierowanej do mieszkańców lokalnych samorządów. Audyt krajobrazowy sporządza zarząd województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat, a uchwala Sejmik Województwa. W województwie pomorskim podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie audytu krajobrazowego jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego działające w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego.

Ankieta dot. Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego

Czy identyfikujemy się ze swoim miejscem zamieszkania?

Czy jest nam raczej obojętne jak wygląda otaczająca nas przestrzeń?

… a może wręcz przeciwnie - zależy nam, aby aktywnie uczestniczyć w jej kształtowaniu?

Co chcielibyśmy w niej zmienić, a co stanowczo powinno być zachowane i otoczone odpowiednią ochroną? Kto powinien mieć wpływ na podejmowanie takich decyzji?

Ile pięknych miejsc odkryliśmy w pobliżu miejsca zamieszkania, nie mogąc już od ponad roku wyjechać na tzw. „drugi koniec świata”?

Aby przedstawić swój pogląd i podzielić się odpowiedziami na powyższe pytania zachęca Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które prowadzi obecnie prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego. Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu. Poza szerokim zakresem analiz wymagającym pozyskania i przetworzenia dużej ilości danych, a także pracami terenowymi, zespół sporządzający audyt chce włączyć mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. Uwarunkowania pandemiczne niestety skutecznie uniemożliwiają organizację wydarzeń i inicjatyw, które były wcześniej planowane i podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, ograniczają je do możliwości i narzędzi, jakie oferuje Internet. Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, gdzie systematycznie pojawiają się wpisy dotyczące krajobrazu, tego jak go postrzegamy i co na to wpływa. Poza treściami odnoszącymi się do ogólnych pojęć związanych z krajobrazem oraz bieżących tematów wywołujących publiczne dyskusje, prezentowane są tam również konkretne miejsca i elementy, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, składające się na bogactwo krajobrazowe i tożsamość naszego regionu. W ubiegłym roku, na forum Akcji Krajobraz! przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”, w którym zgłoszono niemal tysiąc autorskich fotografii ukazujących bogactwo pomorskich krajobrazów, a także zróżnicowane, niekiedy zaskakujące podejście do odkrywania i uchwycenia w kadrze ich walorów. Najlepsze prace wciąż można podziwiać zarówno na facebookowym profilu Akcja Krajobraz!, jak i na stronie internetowej biura (https://pbpr.pomorskie.pl/) gdzie znaleźć można również najważniejsze informacje dotyczące audytu.

Kolejnym pomysłem na włączenie w ogólnowojewódzką krajobrazową dyskusję wszystkich chętnych do zabrania głosu mieszkańców Pomorza - jest anonimowa ankieta internetowa, za pośrednictwem której można wypowiedzieć się w szczególności na temat swojego bezpośredniego otoczenia i tego, jaki mamy do niego stosunek. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców. Zachęcamy więc do poświęcenia krótkiej chwili i wypełnienia formularza – im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki, którymi finalnie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oczywiście podzieli się publicznie. 

Link do ankiety:

https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

Opublikował:

Dariusz Szopiński

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl