Zarządzenie Nr 502/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do dzierżawy