Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie gminy Przechlewo.

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie gminy Przechlewo, pochodzącej ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego Przechlewo niezabudowana położona w gminie Przechlewo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu LISEWO, jako działka nr 249/1 o pow. 15,2236 ha, w tym: grunty orne 9,43 ha w klasach: RIVb – 1,3516 ha, RV – 13,8720 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00022616/5. Użytki rolne stanowią areał – 15,2236 ha.

Pobierz wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na terenie gminy Przechlewo