PRZYPOMINAMY!!! 15 września upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych

PRZYPOMINAMY!!!

17 maja upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych