Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 14.04.2022 r. Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „V Miting Lekkoatletyczny w sprincie o puchar Wójta Gminy Przechlewo Krzysztofa Michałowskiego”.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3  ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 14.04.2022 r.  Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „V Miting Lekkoatletyczny w sprincie o puchar Wójta Gminy Przechlewo Krzysztofa Michałowskiego”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy - każdy w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r., może za pomocą formularza zgłoszenia uwag, zgłosić swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, bądź pocztą elektroniczną na adres: ug@przechlewo.pl.

Skan złożonej oferty oraz formularz zgłoszenia uwag znajdą Państwo TUTAJ.