Informacja ZGK o przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie informuje, że dnia 23.02.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Przechlewo, Dąbrowa i Zdrójki. Powyższe spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w hydroforni Przechlewo.