W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Przechlewo otrzymała dofinansowanie na realizację następujących zadań:

 

- Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem - w kwocie 4,25 mln zł

Gmina Przechlewo otrzymała Promesę Inwestycyjną, wyłoniła Wykonawcę i rozpoczyna realizację zadania.

karta projektu

 

- Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przechlewie - w kwocie 1,90 mln zł

Gmina Przechlewo otrzymała Promesę Inwestycyjną, wyłoniła Wykonawcę i rozpoczyna realizację zadania.