2017 - 2018 - Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 

W dniu 11 lipca 2018 r. Wójt  Gminy Przechlewo Andrzej Żmuda Trzebiatowski podpisał umowy na realizację poniższych zadań inwestycyjnych pn.

Część I

„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” w tym realizacja zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych wraz z ich oznakowanie"

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach inwestycji zostanie wykonania infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych wraz z elementami małej architektury zlokalizowanych w poniższych miejscowościach: Suszcze, Nowej Brdzie 1 i Nowej Brdzie 2, Folbryk 1 i Folbryk 2, Stary Kleśnik, OSiR Przechlewo, Rudniki, Żołna 1 i Żołna 2.

Inwestycja o wartości:                          633 413,10 zł brutto

Poziom dofinansowania:                      do 85% wydatków kwalifikowalnych

Wykonawca:                                          „KONESER” Piotr Kusz

                                                                ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów

Terminy realizacji projektu do dnia:     listopad 2018 r.

 

Część II

„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” w tym realizacja zadania pn.”Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych wraz z ich oznakowaniem

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach inwestycji  wykonane zostanie oznakowanie wodne i drogowe, oznakowanie kierunkowe znakami kodeksowymi E-7 do przystani wodnej lub żeglugi dla dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych.

Inwestycja o wartości:                          51 325,44 zł brutto

Poziom dofinansowania:                      do 85% wydatków kwalifikowalnych

Wykonawca:                                          „KONESER” Piotr Kusz

                                                                ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów

Terminy realizacji projektu do dnia:     listopad 2018 r.