SISMS
RSS
Zamknij
wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podatek leśny od osób fizycznych - Podatki i opłaty lokalne - DRUKI DO POBRANIA - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Podatek leśny od osób fizycznych

 

Podatek leśny od osób fizycznych

podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr. 200, poz. 1682 z późn. zmianami).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. patrz  treść Komunikatu.
wydział

Referat Finansów Urzędu GminyPrzechlewo – pokój Nr 1 – inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Sekretariat Urzędu – w godzinach: 7:30 – 15:30 lub w pokoju Nr 1.

wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Wypis z rejestru gruntów
 4. Oświadczenie o wieku lub plan urządzenia lasu 
 5. Informację w sprawie podatku leśnego na ustalonym formularzu
opłaty

Nie podlega opłatom.

termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie wymiaru podatku.

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Przechlewo w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

inne

Uwagi:

A. Terminy płatności podatku leśnego – wymienione w decyzji podatkowej:

I rata – do 15 marca każdego roku

II rata – do 15 maja każdego roku

III rata – do 15 września każdego roku

IV rata – do 15 listopada każdego roku

B. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Przechlewo w BS CZŁUCHÓW/O Przechlewo – 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Człuchowie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

E. Zaległości w podatku leśnym można umorzyć.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o umorzenie należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1 po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


Uwaga!

 • Osoby fizyczne do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o umorzenie zaległości podatkowych.
  Oświadczenie do pobrania
 • Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć informację dotyczącą przedsiębiorcy, oraz informację o stanie finansowym firmy.
 • Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jedn. Dz.U z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w formie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Administrator strony
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij