SISMS
RSS
Zamknij
niedziela, 20 sierpnia 2017, 232 dzień roku, imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podatek rolny od osób prawnych - Podatki i opłaty lokalne - DRUKI DO POBRANIA - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Podatek rolny od osób prawnych

 
Podatek rolny od osób prawnych

podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących na terenie Gminy określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016- patrz treść Komunikatu.

Zwolnienia wynikające z ustawy:

 1. Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych są ustawowo zwolnione z podatku rolnego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy jak w pkt. 1.
wydział

Referat Finansów Urzędu Gminy Przechlewo – pokój Nr 1 – inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu – w godzinach: 7:30 – 15:30 lub w pokoju Nr1.

wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Wypis z rejestru gruntów
 4. Podanie o ulgę (jeśli przysługuje)
 5. Deklarację w sprawie podatku rolnym na ustalonym formularzu
opłaty

Nie podlega opłatom.

termin

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Przechlewo w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

inne

Zwolnienia i ulgi podatkowe na wniosek:

 1. Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie (okres nie krótszy niż 10 lat). Okres zwolnienia z podatku rolnego wynosi 5 lat. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 136, poz. 969 ze zm.).
 2. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
  Podstawa prawna: art. 13 ustawy jak w pkt. 1.


Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji na ustalonym formularzu.

B. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaję decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

C. Terminy płatności podatku rolnego –określa art. 6a ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 136, poz. 969 ze zm.).
   I rata – do 15 marca każdego roku
   II rata – do 15 maja każdego roku
   III rata – do 15 września każdego roku
   IV rata – do 15 listopada każdego roku

D. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Przechlewo w BS CZŁUCHÓW/O Przechlewo

31 9326 0006 0060 0109 2000 0010

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Człuchowie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

G. Zaległości w podatku rolnym można umorzyć.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami)
Wniosek o umorzenie należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1 po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


Uwaga!

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć informację dotyczącą przedsiębiorcy, oraz informację o stanie finansowym firmy.
 • Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jedn. Dz.U z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w formie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jaką otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Administrator strony
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij