SISMS
RSS
Zamknij
wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Podatki i opłaty lokalne - DRUKI DO POBRANIA - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. z 2006 r. Dz.U.Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy na dany rok podatkowy określa Rada Gminy Przechlewo w uchwale w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości- patrz uchwała.

wydział

Referat Finansów Urzędu Gminy Przechlewo – pokój Nr 1 – inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu w godzinach 7:30 – 15:30 lub w pokoju Nr 1.

wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
  1. Akt notarialny
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na ustalonym formularzu

 

opłaty

Nie podlega opłatom.

termin

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia.

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się wsekretariacie Urzędu Gminy Przechlewo w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

inne

Uwagi:

A. Wysokość podatku jest określona przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na ustalonym formularzu.

B. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

C. Termin płatności podatku od nieruchomości – określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.Nr 121, poz. 844 ze zm.) Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

D. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu GminyPrzechlewo w BS CZŁUCHÓW/O Przechlewo
31 9326 0006 0060 0109 2000 0010


E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Człuchowie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Termin płatności podatku bądź zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.  926 z późn. zmianami) Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

G. Zaległości w podatku od nieruchomości można umorzyć. Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Wniosek o umorzenie należy złożyć w sekretariacie UG Przechlewo, bądź w pokoju Nr 1 po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


druki do pobrania: 


Uwaga!
• Osoby prawne do wniosku o umorzenie winny obowiązkowo dołączyć informację dotyczącą przedsiębiorcy, oraz informację o stanie finansowym firmy.
• Zgodnie z przepisami art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jedn. Dz.U z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w formie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Administrator strony
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij