SISMS
RSS
Zamknij
niedziela, 20 sierpnia 2017, 232 dzień roku, imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Zamknij pasek info24
INFO24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór na członków komisji konkursowych OPP Województwa Pomorskiego - Ogłoszenia Gminne - Urząd Gminy Przechlewo.

 

Pobierz PDF

Ogłoszenia Gminne

 
2016-10-24

Nabór na członków komisji konkursowych OPP Województwa Pomorskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016r. poz 239,395) Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

 1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny z której sporządzany jest protokół;

2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;

3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

1) 3 przedstawicieli Urzędu,

2) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1)   członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2)  do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a)  czynny udział w pracach Komisji,

b)  niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4.   Prawa członków Komisji Konkursowej:

1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
(oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5.   Tryb prac Komisji Konkursowej:

1) Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;

2) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

3) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

4) z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert  i udzieleniu dotacji.

Praca Komisji może również odbywać się poprzez system generatora wniosków o czym poszczególne Departamenty Urzędu będą informować przed rozpoczęciem prac komisji konkursowych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na formularzu - Pobierz formularz. 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 19 października do 08 listopada 2016 roku:

 • zeskanowane na adres emailowy: m.witkowska@pomorskie.eu lub
 • dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk od pon.-ptk. W godz. 7.30-15.30
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu.

Wszelkich informacji udziela zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Magdalena Witkowska Tel 58/ 32 68 897 m.witkowska@pomorskie.eu.

- 1610_logo_um_woj_pomorskiego.jpg

Dariusz Szopiński, e-mail: promocja@przechlewo.pl
 
Zbliżające się wydarzenia
 • RUNda Przechlewska
 • Serwis Samorządowu
 • Bezpłatny System Informacyjny - SISMS
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
 • Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Pomorski Ośrodek Doradztw Rolniczego
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorskie w Unii
 • Pomorskie.eu
 • Portal NGo
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Przechlewo24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Triathlon Przechlewo
 • Związek Gmin Pomorskich
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • Pomorskie 2020
Logo Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji Projekt pn. "Budowa samorządowego portalu internetowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij